Anna Grabska Eklund
Anna Grabska Eklund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: anna.grabska.eklund@liu.se
Telefon: 013-28 23 62
Fax: 013-14 22 31
E 3G:490 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10