Andreas Lange
Andreas Lange
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: andreas.lange@liu.se
Telefon: 013-28 26 96
Fax: 013-14 22 31
E 2G:434 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~anlan/
Medlem i:
Verksamhetsstöd Teknisk service (VSTUS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10