Andrzej Szalas
Andrzej Szalas
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: andrzej.szalas@liu.se
Telefon: 013-28 19 95
Fax: 013-14 22 31
E 228:156 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10