Anders Märak Leffler
Anders Märak Leffler
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: anders.marak.leffler@liu.se
Telefon: saknas
Fax: 013-14 22 31
E 229:149 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~andma54/
Medlem i:
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10