Agneta Gulz
Agneta Gulz
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
agneta.gulz@liu.se
013-28 66 73
E 3F:454 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~agngu95/
Medlem i:
CILT (CILT)
Human-Centered Systems (Folk och apparater) (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge