Agneta Gulz
Agneta Gulz
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: agneta.gulz@liu.se
Telefon: 013-28 66 73
Fax: 013-14 22 31
E 3F:454 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Laboratory for Cognition, Interaction and Language Technology (CILTLab)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10